Özel Güvenlik Teşkilatları 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5188 sayılı Kanunun amacı; Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması, Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyetin Kayıt A...

Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Özel Güvenlik Görevlileri; Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Yetkileri; suçüstü halinde herkesin kullanabileceği türden yetkilerdir. Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorundadır, elle arama yapamaz. Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ve sosyal etkinliklerde kimlik sorabilir. Görev alanında meydana gelen adli olayla...

Özel güvenlik sınavını kazananların kimliğinin hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili durum sorgusunu buradan yapabilirsiniz. Detaylı Bilgiler için lütfen sayfanın devamını okuyunuz.   Özel güvenlik kimlik bilgisi sorgulamak için lütfen tıklayınız KİMLİK SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğününde Gerçekleştirilen Tüm İşlemler ile İlgili Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavına Katılan Adayların Sınav Sonucu, Yapılan Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları Eğitim Sertifikasını Kaybeden Adayların Yapacağı İşlemler Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesi (KİMLİK KARTI) Almak İs...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, re...

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır. 2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır. 3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir. 4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır. Sınavlar A ve B diye adlandır...

Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve Cevapları
Kimlik Yenileme / 18 Mayıs 2016

1) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir 2) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir? a) Zaman bazında kayıtların tutulması b) ...

Özel Güvenlik Soru ve Cevapları

Tüm özel güvenlik soru ve cevapları sınavdan sınava değişse de aşağıdakilerin benzeri sorular sorulmaktadır. Özel güvenlik sınavlarına hazırlık için aşağıdaki testi çözmeniz yararınızadır.   1) Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır? a) Polise b) Jandarmaya c) Mülki amire d) Savcıya e) Bağlı olduğu kuruma 2) X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? a) Görüntüyü ...

Özel Güvenlik Teşkilatları
Bilgi Havuzu / 18 Nisan 2016

Özel Güvenlik Teşkilatları 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5188 sayılı Kanunun amacı; Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması, Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyet...

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Görevleri
Bilgi Havuzu / 23 Mart 2016

Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Özel Güvenlik Görevlileri; Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Yetkileri; suçüstü halinde herkesin kullanabileceği türden yetkilerdir. Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorundadır, elle arama yapamaz. Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ve sosyal etkinliklerde kimlik sorabilir. Görev alanında meydana gelen a...

Özel Güvenlik Kimlik Sorgusu
Bilgi Havuzu , Kimlik Sorgulama / 2 Şubat 2016

Özel güvenlik sınavını kazananların kimliğinin hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili durum sorgusunu buradan yapabilirsiniz. Detaylı Bilgiler için lütfen sayfanın devamını okuyunuz.   Özel güvenlik kimlik bilgisi sorgulamak için lütfen tıklayınız KİMLİK SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

Özel Güvenlik işlemleri
Bilgi Havuzu , Duyurular / 1 Ocak 2016

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğününde Gerçekleştirilen Tüm İşlemler ile İlgili Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavına Katılan Adayların Sınav Sonucu, Yapılan Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları Eğitim Sertifikasını Kaybeden Adayların Yapacağı İşlemler Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesi (KİMLİK KARTI...