Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve Cevapları

1) İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir

2) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
a) Zaman bazında kayıtların tutulması
b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi
c) Manyetik alandan etkilenmemesi
d) Çalışanların takip edilmesi
e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi

3) Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde ayırt edici özelliklerden biri değildir?
a) Saç kesimi
b) Dış giyim
c) Sakatlık, topallık
d) Suçun şekli
e) Yüzde belirgin iz veya leke

4) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
a) Kalbi düzensiz çalışanlara
b) Normal solunum faaliyeti yapanlara
c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara
d) Kalp hastalarına
e) 4–6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

5) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale …………………… denir.
a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil

6) Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a) 18 yaşını doldurmuş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

7) Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcı X-RAY cihazında hangi renkler ile tespit edilebilir?
a) Mavi renkte
b) Turuncu ve tonları renginde
c) Mor renkte
d) Fosforik yeşil renkte
e) Hiçbiri

8) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
e) 5

9) Acil tedavi nedir?
a) Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir
b) Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan ilaçsız müdahalelerdir
c) Durumun kötüye gitmesini engellemek amacıyla, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
d) Hayat kurtarmak için, tıbbi araç gerek aranmaksızın yapılan müdahalelerdir
e) Hiçbiri

10) Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
a) Birikim
b) İhtiyaç
c) Bağımlılık
d) Tolerans
e) Tedavi

11) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 18.00
e) 03.00

12) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) İşkence
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Amirin emrine muhalefet
d) Görevi ihmal
e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

13) İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiç biri

14) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir ?
a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin davranış alışkanlıklardan kaçınılmalıdır

15) Omurga yaralanmasının en büyük zararı nedir?
a) Kanama
b) Kusma
c) Uyuşma
d) Felç
e) Şok

16) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
a) 4857 Sayılı İş Kanunu
b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu
e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

17) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a) Okul
b) Televizyon
c) İnternet
d) Gazete
e) Radyo

18) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?
a) Lens
b) Turnike
c) Monitör
d) Kamera
e) Multiplexer

19) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

20) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?
a) Caydırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) İnisiyatif kullanma
d) İkna edici ve inandırıcı olma
e) Provokasyon özelliği taşıma

21) Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
a) Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
b) Kontrol edilecek kişiler 2 m. ara ile geçirilmelidir
c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. ara ile geçirilmelidir
d) Kontrol edilecek kişiler 3 m. ara ile geçirilmelidir
e) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakılmaksızın geçirilmelidir

22) Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
a) Hafif yaralanma
b) Yanık
c) Donma
d) Kırık
e) Çıkık

23) Yakın koruma görevlileri vasfına aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
a) Kurallarını bilmelidir
b) Süratli olmalıdır
c) Ketum olmalıdır
d) Heyecanlı olmalıdır
e) Protokolü bilmelidir

24) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
a) Kanunlara uygun olmalı
b) Kanunlara aykırı olmalı
c) Olayı temsil edici olmalı
d) Gerçekçi olmalı
e) Mantıklı olmalı

25) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
a) Normal mektuplara göre daha ağırdır
b) Üzerine gereğinden daha fazla pul yapıştırılmıştır
c) Zarf üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir
d) Mektubun ağırlığı ya da ebatları dengesiz olabilir
e) Mektubun rengi beyazdır

26) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
a) Kamera ile
b) Kartlı okuyucu ile
c) X-Ray cihazı ile
d) CCTV ile
e) Kapı tipi detektörle

27) Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?
a) Adli arama
b) Önleyici arama
c) Genel arama
d) Özel arama
e) Hepsi

28) İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
a) Beden dili
b) Sözcükler
c) Ses tonu
d) Düzgün giyim
e) Teknolojiyi kullanma

29) Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?
a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak

b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek
c) Kişilerin fotoğrafını çekmek
d) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak
e) Kimlik tespiti yapmak

30) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’sinde yer almaz?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Solunum değerlendirilmesi (Bak-dinle-hisset)
c) Dolaşımın değerlendirilmesi
d) Suni solunum
e) Hiçbiri

31) Kokain aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?
a) Haşhaştan
b) Koka bitkisinin yapraklarından
c) Afyon sakızından
d) Morfinden
e) Eroinden

32) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Yerleşim noktaları
d) Kontrol noktaları
e) Gezi alanı

33) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
a) Koruma önlemlerinin alınmaması
b) Bacalar
c) Bilgisizlik
d) İhmal ve dikkatsizlik
e) Sönmemiş piknik ateşleri

34) “Hukuka aykırı arama………………..ve ele geçirilenler……………….”
a) geçerlidir – delil olur
b) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir
c) suçtur – muhakemede kullanılamaz
d) hakim onayına sunulur – delil olur
e) adli aramadır – delildir

35) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn

36) Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade yanlıştır?
a) Güvenlik raporu hazırlamak
b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergâhın incelemesini yapmak
c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak
d) Alternatif güzergâhlar oluşturmak
e) Bölgenin alt yapı planlarını incelemek

37) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Gözaltına almak
b) Suç işleyen kişiyi yakalamak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konutlara girme

38) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımına iten sebeplerden değildir?
a) Anne-babanın ayrı oluşu
b) Kişisel problemler
c) Arkadaş çevresi
d) Merak
e) Ucuz olması

39) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin kullanım alanlarından değildir?
a) Bir bina ve şahsı korumak
b) İki grubu birbirinden ayırmak
c) Yol kapaması yapmak
d) Topluluğu belirli bir bölgeden çıkarmak
e) Kalabalığı bölmek

40) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?
a) Metal detektörler

b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı

41) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel güvenlik eğitim merkezi
d) Ticaret odası
e) İl emniyet müdürlüğü

42) Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
a) İmzalamadığı tutanağa yazılır
b) Zorla imzalatılır
c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır
d) Cezası artırılır
e) Tutuklanır

43) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukta eylemi başlatma yöntemlerinden değildir?
a) Yaygın propaganda yapmak
b) Konuşma yapmak
c) Heyecanı artırmak
d) Eyleme geçiş
e) Kaçış ve dağılma

44) Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?
a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar
b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar
c) Kusan hastalar
d) Göğüs yarası olanlar
e) Omurga kırığı olanlar

45) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

46) Göz yaşartıcı gazların yayılma yolları hangisi değildir?
a) Yanma ile yayılma
b) Patlama ile yayılma
c) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma
d) Buharlaşma ile yayılma
e) Hepsi

47) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşımada ilk öncelik aşağıdaki yaralılardan hangisinindir?
a) Yürüyebilenler
b) Bağıranlar
c) Yaşam belirtisi olmayanlar
d) Solunum güçlüğü olanlar
e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar

48) Aşağıdakilerden hangisi copun özelliklerinden değildir?
a) Savunmada kullanılan bir dürtme silahıdır
b) Acı vermesi dolayısıyla psikolojik etkisi vardır
c) Öldürücü silahlardandır
d) Kolun uzantısı olarak kullanılır
e) Hepsi

49) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
c) İl milli eğitim müdürlüğü temsilcisi
d) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
e) Ticaret odası temsilcisi

50) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi

51) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Koruma altına alma

52) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Vücut gelişmesini engeller
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar
d) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder
e) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

53) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

54) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın

55) Isı-oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Alev

56) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

57) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

58) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli değildir?
a) Koruma amiri
b) VİP ve koruma aracı sürücüleri
c) Özel kalem müdürü
d) Ekip amiri
e) Ekip memuru

59) ÖGG’nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Salıverme tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı

60) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12.00
b) 09.00
c) 06.00
d) 03.00
e) 08.00

61) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi

62) Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme biçimlerinden birisi değildir?
a) Görünüşte dinleme
b) Saplantılı dinleme
c) Seçerek dinleme
d) Savunucu dinleme
e) Kritik dinleme

63) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

64) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

65) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
c) Yoğurt yedirilir
b) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

66) İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Davranış
b) Uyarılma
c) Organizma
d) Tepki
e) Güdü

67) Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?
a) Ekip amiri
b) Öncü eleman
c) Koruma amiri
d) Araç sürücüsü
e) Özel kalem müdürü

68) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi
e) Hepsi

69) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

70) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?
a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

71) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama” yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri

72) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El Koyma

73) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil

74) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b) Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi

75) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

76) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil savunma müdürlüğü
b) Bayındırlık müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

77) Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?
a) Rast gele kalabalık
b) Çarşı kalabalıkları
c) Seyirci kalabalıklar
d) İnanca dayalı kalabalık
e) Hiçbiri

78) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

79) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

80) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi

81) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı

82) Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik

83) Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları

84) ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e) Hepsi

85) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

86) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris vb) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartlı cihazlar
b) Kapalı devre kimlik belirleme
c) Görsel kimlik belirleme
d) Biyometrik cihazlar
e) Detektörler

87) Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımında kullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?
a) AVO metre
b) Dozimetre
c) Manyetik kontak
d) Ultrasonik detektör
e) Barometre

88) Hararet ve/veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz halindeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ……………. denir
a) Ateşleme sistemi
b) Tuzaklama
c) Bomba
d) Başlatıcı
e) Patlayıcı madde (Bu sorunun orijinalinde şıklar; a-c-b-d-e şeklinde sıralanmıştır. Eylül 2009′dan sonra kaldırılan Patlayıcı Maddeler dersine ait bir soru olup tanımın belirtilen şıkka ait olduğunun bilinmesinde yarar vardır)

89) ”Olay yerini ve delilleri koruma” ifadesi ÖGG’nin hangi tür görevine girer?
a) Adli görev
b) Önleyici görev
c) Yardım görevi
d) İdari görev
e) Koruyucu görev

90) Renkli X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?
a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı

91) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

92) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

93) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek

94) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Duvar ve beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Metal detektörler
e) Taşıt kapanları

95) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Eşkâl
b) Tanımlama
c) Kimlik
d) Fiziki özellik
e) Farklılık

96) Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Yaşamsallık
d) Özenti
e) Telkin

97) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?
a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri

98) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?
a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyete sağlamak
e) Hepsi

99) Kolluk kuvvetlerinin idari görevleri içinde kamu düzenine veya kişinin vücut bütünlüğüne yönelik var olan bir tehdidin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına ne denir?
a) Durdurma
b) Adli yakalama
c) Arama
d) Önleme yakalaması
e) Zor kullanma

100) “Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan ……….. cihazlardır.”
a) Ana
b) Pahalı
c) Yardımcı
d) Ekonomik
e) Psikolojik

SİLAH SORULARI

1) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?
a) Kimyasal silah
b) Biyolojik silah
c) Ateşli silah
d) Ağır silah
e) Otomatik silah

2) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

3) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

4)   I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
        II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
        III Şarjörü çıkar
        IV Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?
a) I – II – III – IV – V
b) IV – III – I – V – II
c) II – III – IV – V – I
d) III – I – II – V – IV
e) IV – III – V – I – II

5) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

6) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?
a) İz
b) Leke
c) Kir
d) Rayyür
e) Çekirdek izi

7) Hangisi silah bakım türlerindendir ?
a) Günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi

8) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriminoloji
b) Kriminilastik
c) Olay yeri inceleme
d) Balistik
e) Toksikoloji

9) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör çıkartma kilidi
e) Şarjör kapak kilidi

10) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
a) Hafif ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Ağır Ateşli silahlar
d) Ağır Ateşsiz silahlar
e) Bomba

11) ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?
a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50

12) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri

13) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

14) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabza
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set

15) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması

16) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı

17) Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakın sürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgiyi üzerine getirirken küçük çıkıntıya….. denir.
a) Yiv
b) Set
c) Gez
d) Arpacık
e) Hatve

18) Hangisi tam fişeği ifade eder?
a) Kovan-Kapsül-Çekirdek
b) Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül
c) Saçma- Kovan dip tablası-Kovan
d) Çekirdek-Barut-Kovan
e) Hiçbiri

19) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

20) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında

21) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve

22) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

23) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağından fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

24) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Kovan atacağı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi

25) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı

Özel Güvenlik Soru ve Cevapları

Tüm özel güvenlik soru ve cevapları sınavdan sınava değişse de aşağıdakilerin benzeri sorular sorulmaktadır. Özel güvenlik sınavlarına hazırlık için aşağıdaki testi çözmeniz yararınızadır.

 
1) Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

2) X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görüntüyü zoom yapar
b) Koyu bölgelerin içini tespit eder
c) Cismin kendi çizgilerini tespit eder
d) Görüntüyü karartır
e) Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar

3) Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Milletvekili
c) İçişleri Bakanı Müsteşarı
d) Milli Eğitim Bakanı
e) Hiçbiri

4) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi

5) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
a) Su
b) Kum
c) Karbondioksit
d) Köpük
e) Hepsi

6) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim

7) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık

8) Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?
a) Soğuk uygulama
b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması
c) Isırılan bölgenin emilmesi
d) Suyla yıkanması
e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

9) Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?
a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi

10) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Panik
b) Duygu
d) Öfke
c) Motivasyon
e) Heyecan

11) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?
a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

12) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?
a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir
b) Zor kullanma yasal olmalıdır
c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır
d) Zor Kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır
e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

13) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme

14) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
a) Maç seyreden insanlar
b) Banka kuyruğundaki insanlar
c) Bir derneğin üyeleri
d) Yangın seyreden insanlar
e) Bilet kuyruğundaki insanlar

15) Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?
a) Yabancılar Türkiye’de özel güvenlik şirketi kuramaz
b) İçişleri Bakanlığından izin alınması
c) Dışişleri Bakanlığından izin alınması
d) Mütekabiliyet esası
e) Hiçbiri

16) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP’in sağında veya solunda bir adım arkasında yürür
b) 360 derecelik bir koruma sağlar
c) Bu bir refakat korumasıdır
d) VIP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
e) VIP’i utandırıcı durumlardan korur

17) I Kişi değil davranışı eleştirilmelidir
II Uyarı hemen anında verilmelidir
III Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır
IV Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır
Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?
a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi

18) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
a) Konuşma yapmak
b) Yaygın propaganda yapmak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırma
e) Hepsi

19) Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Belediye sınırları içerisinde çalıştığı saatle sınırlı
b) Görevli olduğu alan içerisinde 24 saat süreyle
c) Mülki sınırlar içerisinde 24 saat süreyle
d) Görevli olduğu alan içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde
e) Belediye sınırları içerisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

20) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?
a) Anahtar sistemleri
b) Dış kap
c) Kablo
d) Kundak
e) Bant

21) Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
a) En kısa zamanda kanamanın durması sağlanır
b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır
c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir
d) Kanayan bölgeye buz uygulanır
e) Kanayan bölge Kalp seviyesinden yukarıda tutulur

22) 5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

23) Suni solunum ne zamana kadar yapılır?
a) 30 dakika
b) 1 saat
c) Tıbbi yardım gelene kadar
d) 3 dakika
e) Kendi kararımıza bağlı

24) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
a) Isı-Oksijen-Karbondioksit
b) Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit
c) Azot-Yanıcı madde-Oksijen
d) Isı-Oksijen-Yanıcı madde
e) Alev-Yanıcı madde-Azot

25) Öncü istihbarat çalışmasının amacı VIP’in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

26) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Enformasyon
b) Davranış
c) Komünikasyon
d) Empati
e) Tutum

27) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?
a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkların ifadesini almak
c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
d) Sanık ve tanıkları belirlemek
e) Olay yerini belirlemek ve şeritle çevirmek

28) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 Sayılı Yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir
e) Para cezası ve İhtar verilir

29) Pan-Tilt ne için kullanılır?
a) Hareket algılamak için kullanılır
b) Kartlı geçiş için kullanılır
c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılır
d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır
e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır

30) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza
c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis
d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
e) Jandarma – Belediye Zabıtası – Sahil Güvenlik

31) ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?
a) Özel güvenlik komisyonu
b) C.Savcısı
c) Kaymakam
d) Emniyet müdürü
e) Vali

32) Aşağıdakilerden hangisi VIP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açmalıdır
b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri

33) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır
b) Sakin ve kararlı olmalıdır
c) Hızlı karar verebilmelidir
d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır
e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

34) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?
a) İleti
b) Empati
c) Sempati
d) Saygı duymak
e) Yardımseverlik

35) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler

36) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla arama
b) Olay yerini ve delilleri koruma altına alma
c) Suça el koyma
d) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
e) Olay yerindeki delilleri toplama

37) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı
b) Boyu
c) Görülebilir yara izleri
d) Saç rengi
e) Eğitim durumu

38) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
a) Valilik
b) İlgili komisyon
c) Emniyet müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
e) Jandarma komutanlığı

39) Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?
a) 06.00
b) 09.00
c) 12.00
d) 03.00
e) 24.00

40) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
a) Binanın çökme olasılığı
b) Dökülebilecek tehlikeli yada parlayıcı maddeler
c) Duman zehirlenmesi
d) Yüksek ısı tehlikesi
e) Yanma sonucu oksijen açığa çıkması

41) Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?
a) İğne izleri
b) Hareketlilik
c) Krize girme
d) Fiziksel bağımlılık
e) Davranış bozukluğu

42) Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?
a) X-Ray cihazı
b) Metal algılama detektörü
c) Proximity okuyucular
d) Bomba algılama cihazı
e) Kapı tipi metal algılama detektörü

43) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha seyrektir
b) 360 ° bir korumayı kapsar
c) Beklenmeyen veya acil oluşabilecek yeni durumlara göre esnektir
d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartlarına göre koruma sayısı arttırılır
e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır

44) Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum olup olmadığı
c) Dolaşımın olup olmadığı
d) Gözbebeklerinin büyüklüğü
e) İç kanamanın olup olmadığı

45) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Öğrencileri mutlu etme
b) Yasal bir zorunluluğa uyma
c) Öğrencileri motive etme
d) Öğrencilerin başarılarını ölçme
e) Başarılı öğrencileri belirleme

46) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?
a) 45 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 80 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Güvenlik Sistem ve Cihazları
e) 60 / Kalabalık Yönetimi

47) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme
b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak
c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak
d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek
e) Hiçbiri

48) Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
a) Motivasyon
b) Stabilizasyon
c) Elibrasyon
d) Gramaj ayarı
e) Kalibrasyon

49) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yaşına
b) Medeni durumuna
c) Çocuk sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

50) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
a) Görev alanında suça el koyma
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı araştırmak ve yakalamak
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Suç delillerini muhafaza etmek

51) 5188 sayılı yasanın 23. maddesinde ÖG görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?
a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
e) 4857 Sayılı İş Kanunu

52) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?
a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

53) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine …………………. denir.
a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri

54) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?
a) Çarpıntı
b) Öfke ve sinirlilik
c) Uykusuzluk
d) Baş ağrısı
e) Nedensiz mutluluk

55) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?
a) Hat düzeni
b) Çember düzeni
c) Kama düzeni
d) Yarma düzeni
e) Hiçbiri

56) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir
e) Hepsi

57) Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?
a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz
b) Yara temiz bir bezle kapatılır
c) Kanamalar durdurulur
d) Yaralı organ istirahata alınır
e) Batan cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

58) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?
a) Kapalı ortamlarda boğulmaya sebep olur
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan hafiftir
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri

59) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime ……………………..denir.
a) Özel güvenlik şirketi
b) Özel eğitim kurumu
c) Alarm merkezi
d) Özel güvenlik görevlisi
e) Özel güvenlik birimi

60) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?
a) Motor ve bant kısmı
b) Konveyör
c) Motion detektör
d) Yürüyen aksam
e) Hareketli aksam

61) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

62) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri

63) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?
a) Tolerans
b) Yoksunluk
c) Madde bağımlılığı
d) Manevi bağımlılık
e) Psikolojik bağımlılık

64) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a) Organize aktif kalabalık
b) Organize pasif kalabalık
c) Organize olmayan aktif kalabalık
d) Organize olmayan pasif kalabalık
e) Hiçbiri

65) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı yöntemlerinden değildir?
a) Uzun menzilli silahlarla saldırı
b) Bomba ile yapılan saldırı
c) Zehirler ile yapılan saldırı
d) Kimyasal silahla yapılan saldırı
e) Bıçak ile yapılan saldırı

66) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
a) Kroki ve plan ile
b) Tutanak ile
c) Fotoğraf ve kamera ile
d) Sanık beyanı ile
e) Hiçbiri

67) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
a) Solunum sistemi
b) Damarlar
c) Omurga ve omurilik
d) Karaciğer
e) Hiçbiri

68) ÖGG’nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teslim-tesellüm tutanağı
b) Salıverme tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
e) İhbar tutanağı

69) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110

70) Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan cihaza ………….denir.
a) Metal detektör
b) El detektörü
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri

71) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
a) Valiliğe
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili özel kolluğa
e) Yetkili genel kolluğa

72) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı
TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel
Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?
a) Öğüt vermek
b) Yargılamak
c) Teşhis ve tanı koymak
d) Güven verme, teskin etme
e) Araştırmak, incelemek

73) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?
a) 80
b) 90
c) 100
d) 110
e) 120

74) Temel hak ve hürriyetler ;
a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

75) Küçük dolaşım ne demektir ?
a) Kanın kalpten bağırsaklara gitmesi
b) Kanın kalpten tüm vücuda ulaşması
c) Kanın kalpten beyne gitmesi
d) Kanın kalpten akciğerlere ulaştırılması
e) Kanın kalpten üreme sistemine ulaştırılması

76) 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

77) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?
a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

78) Halk içinde “biber gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar, insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
a) Gözlerde yanma ve yaşarma
b) Burunda yanma hissi
c) Mide yanması
d) Öksürme
e) Baş dönmesi ve sersemleme

79) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derhal alev söndürülmelidir
b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır
c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir
d) Su ile söndürülmelidir
e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir

80) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır
c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur
d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır
e) Hiçbiri

81) En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
a) Toplardamar kanamaları
b) Kılcal damar kanamaları
c) Atardamar kanamaları
d) Kanamalı kırıklar
e) Hepsi

82) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, …… karşılığı teslim edilir
a) Namlusuz-tutanak
b) Şarjörsüz-söz
c) Şarjörsüz-imza
d) Tetiksiz-imza
e) Horozsuz-tetik

83) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
a) CCTV
b) EDS sistemi
c) Eğitilmiş köpekler
d) X-ray cihazları
e) Tomografi cihazları

84) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel koşullarından bir tanesidir?
a) Klişelere başvurmak
b) Kendisiyle meşgul olmak
c) Konuşmaya aşırı değer vermek
d) Bir konuda odaklanamamak
e) Karşınızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissetmek

85) Özel güvenlik görevlisi “Hayvanları Koruma Derneğine” üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

86) Nokta nerelerde kurulur?
a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda
b) Mâli, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında
c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde
d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde
e) Hepsi

87) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?
a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır
b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır
c) Mutlaka el ile atılmalıdır
d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

88) Bir özel güvenlik görevlisi, İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45
b) 84
c) 90
d) 100
e) 168

89) Saniyeli fitillerin içerisinde hangi patlayıcı madde bulunur?
a) Petn
b) Tetril
c) Kara barut
d) Kurşun azadür
e) Kibrit başı eczası

90) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde yer almamaktadır?
a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

91) X-RAY cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?
a) Açık yeşil
b) Sütlü kahve
b) Sarı
c) Mavi
e) Kırmızı

92) Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?
a) Korku
b) Üşüme
c) Titreme
d) Hızlı nabız
e) Aniden acıkma

93) I X ışınları bölümü
II Ekran
III Soğutma bölümü
IV Kontrol paneli
Yukarıdakilerden hangileri X-ray sisteminin bölümlerindendir?
a) I ve II
b) II ve III
c) I ve IV
d) I, II ve IV
e) Hepsi

94) Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranmaz?
a) Kesici aletler
b) Delici aletler
c) Uyuşturucu madde
d) Silah
e) Ezici aletler

95) Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?
a) Patlayıcı ve narkotik tespit sistemleri
b) Bodyscanner
c) X – ray cihazları
d) El tipi metal tarama detektörü
e) Hiçbiri

96) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
a) Bilgisayar
b) Kamera
c) Video
d) Bodyscanner
e) Hiçbiri

97) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?
a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır

b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri

98) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz?
a) Patlayıcı detektörü
b) X Ray cihazı
c) Gizli ses alma cihazı
d) Cop
e) Metal el detektörü

99) Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen idari cezalarına karşı nereye itiraz edebilirler?
a) Kendisine ceza veren makama
b) Valiliğe
c) Cumhuriyet savcılığına
d) O yerde bulunan sulh mahkemesine
e) Yetkili idare mahkemesine

100) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
a) Kısa, öz, anlaşılır
b) Ayrıntılı
c) Yazılı
d) Şifreli
e) Hiçbiri

SİLAH SORULARI

1) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Rampa
d) Sürgü tutucu pimi
e) Tırnak

2) Şarjörlerin silah üzerinde yerleştirildiği bölgeye “şarjör …… “denir.
a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası

3) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör kapak kilidi

4) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar

5) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz

6) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Atıcının uzmanlığı
d) Havanın ısısı
e) Rüzgâr

7) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı

8) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek yatağı
e) Hazne

9) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kapsül
b) Ateşleme pimi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek

10) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür

11) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette

12) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı

13) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri

14) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) İğnesi kırıktır
b) Tetik arızalıdır
c) Haznede fişek olmayabilir
d) Fişek arızalı olabilir
e) Hepsi

15) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
a) Top yuvaları
b) Çıkarıcı yıldızı
c) Tırnak
d) Horoz örsü
e) Top kilidi

16) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
a) Şiş
b) Tel fırça
c) Harbi
d) Kontrol çubuğu
e) Hiçbiri

17) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir
b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir
c) Her zaman yapılan bakımdır
d) Periyodik olarak yapılan bakımdır
e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

18) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kovan
b) Barut
c) Kapsül
d) Çekirdek
e) Mermi

19) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi

20) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
a) İğne
b) Arpacık
c) Tırnak
d) Kabza
e) Gez

21) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör

22) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.
a) TNT
b) Mermi
c) Silah
d) Fişek
e) Biyolojik silah

23) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.
a) Fişek yatağı- hazne
b) Fişek yatağı-namlu
c) Namlu –hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı

24) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur

25) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et
        II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar
        III Şarjörü çıkar
        IV- Ölü noktaya tut
        V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak
Tabancada söküm işleminin sırası yukarıya göre nasıl olmalıdır?
a) I-II-III-IV-V
b) IV-III-I-V-II
c) I-III-IV-V-I
d) III-I-II-V-IV
e) IV-III-V-I-II

Özel Güvenlik Teşkilatları

Özel Güvenlik Teşkilatları

2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5188 sayılı Kanunun amacı; Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması, Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyetin Kayıt Altına, Dolayısıyla Denetim Altına Alınması,
Ülkede İstihdam Yaratılması, Polisin Yükünün Hafifletilerek Asıl Görevini Daha İyi Yapmasına İmkan Sağlanmasıdır.

Özel Güvenlik Hizmetlerini, İçişleri Bakanlığı adına sorumluluk esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Yapılanması; Emniyet Genel Müdürlüğü adına Asayiş Dairesi Başkanlığı, Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğüdür.

Taşra Yapılanması; 29 İl Emniyet Müdürlüğümüzde Şube Müdürlüğü, 52 İl Emniyet Müdürlüğümüzde ise Büro Amirliğidir.

Özel Güvenlik Yapılanması;

Faaliyet İznini Bakanlıktan Alanlar; Özel Güvenlik Şirketleri ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumları,

Özel Güvenlik İznini Valiliklerden Alanlar; Özel Güvenlik Birimleri, Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler ve Alarm İzleme Merkezleri.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Görevleri

Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Özel Güvenlik Görevlileri;

Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Yetkileri; suçüstü halinde herkesin kullanabileceği türden yetkilerdir.

Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorundadır, elle arama yapamaz.

Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ve sosyal etkinliklerde kimlik sorabilir.

Görev alanında meydana gelen adli olaylara müdahale eder; gerektiğinde zor kullanır (Medeni Kanun Md.981, Borçlar Kanunu Md.52, TCK Md.24-25, CMK Md.90)

Olay yerini, sanık, tanık ve mağdurları muhafaza eder; genel kolluğun olay yerine intikali ile genel kolluğun emrine girer.

Özel Güvenlik Kimlik Sorgusu

Özel güvenlik sınavını kazananların kimliğinin hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili durum sorgusunu buradan yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgiler için lütfen sayfanın devamını okuyunuz.

 

Özel güvenlik kimlik bilgisi sorgulamak için lütfen tıklayınız

KİMLİK SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

Özel Güvenlik işlemleri

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğününde Gerçekleştirilen Tüm İşlemler ile İlgili Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz

  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  • Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavına Katılan Adayların Sınav Sonucu, Yapılan Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları
  • Eğitim Sertifikasını Kaybeden Adayların Yapacağı İşlemler
  • Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesi (KİMLİK KARTI) Almak İsteyen Adayların Yapacağı İşlemler
  • Kaybolan ve Yıpranan Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesi(KİMLİK KARTI) yenileme İşlemleri
  • Şirket ve Kurumların Özel Güvenlik Silah Ruhsatı İşlemleri, Örnek Silah Ruhsatı Formu
  • Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşların Özel Güvenlik Hizmetleri İle İlgili Her Türlü İşlem
  • Kişi Ve Konut Koruması Talebinde Bulunan Şahıslarla İlgili İşlemler
  • Geçici Özel Güvenlik İzni Talepleri İle İlgili Belge, ve Bilgi Formu
  • Özel Güvenlik Hizmeti Sözleşme Ve Personel Bildirimleri