Özel Güvenlik Görevlisinde Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,

14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur. Silahlı eğitim almak için 21 yaşın doldurulması zorunludur ve sağlık raporu devlet hastahanesinden alınması gereklidir. Bu genelgeye göre:

1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi

2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)

3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah senedi

4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.

Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa, kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur. Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.

1 (Bir) Adet diploma fotokopisi (Noter tasdikli), 1 asıl

3 (Üç) Adet nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı, 1 asıl

Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

Sağlık kurulu raporu-Devlet hastahanesinden alınması zorunludur- (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunması gerekmektedir. 1 asıl

Vukuatlı nüfus kayıt örneği(NOT:Yirmibir yaşı bitirmiş olması zorunludur) (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere), 1 asıl

İkametgah ilmühaberi (muhtardan),2 asıl

Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.), 1 asıl

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur.Bu genelgeye göre:

1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi

2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)

3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah ilmuhaberi

4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.

Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur.Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.

1 Noter tasdikli diploma,1 asıl

3 (Üç) Adet nüfus cüzdan fotokopisi

Adli sicil kaydı,1 asıl

Dört adet vesikalık fotoğraf ( Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çelikmiş olacak)

Sağlık kurulu raporu (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunması gerekmektedir.(Polikliniklerden alınabilir)1 asıl

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere),1asıl

İkametgah ilmühaberi (muhtardan),1 asıl

Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.),1asıl

Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Sonuçları ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçları Açıklanmıştır. Sitemizin bu bölümünden sınav sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

TC Kimlik Numarası:

Sınav Türü:

Temel Eğitim Sınav No:

Ayrıca şu siteden de sınavların sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Özel Güvenlik Sonuçları

Özel Güvenlik Sınavında yapılan sonuçları sayfamızın bu kısmında yayınlanmaktadır.  Özel güvenlik sınav sonuçlarına ulaşabilmek için lütfen buraya bakınız.

özel güvenlik sınav sonuçları için şu alternatif adres de denenebilir.

Özel Güvenlik Sınavı Detayları

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.

2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.

3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.

4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.

Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.

5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.

6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.

7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.

8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.

9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.

10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.