Özel Güvenlik Teşkilatları

Özel Güvenlik Teşkilatları

2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5188 sayılı Kanunun amacı; Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması, Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyetin Kayıt Altına, Dolayısıyla Denetim Altına Alınması,
Ülkede İstihdam Yaratılması, Polisin Yükünün Hafifletilerek Asıl Görevini Daha İyi Yapmasına İmkan Sağlanmasıdır.

Özel Güvenlik Hizmetlerini, İçişleri Bakanlığı adına sorumluluk esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Yapılanması; Emniyet Genel Müdürlüğü adına Asayiş Dairesi Başkanlığı, Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğüdür.

Taşra Yapılanması; 29 İl Emniyet Müdürlüğümüzde Şube Müdürlüğü, 52 İl Emniyet Müdürlüğümüzde ise Büro Amirliğidir.

Özel Güvenlik Yapılanması;

Faaliyet İznini Bakanlıktan Alanlar; Özel Güvenlik Şirketleri ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumları,

Özel Güvenlik İznini Valiliklerden Alanlar; Özel Güvenlik Birimleri, Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler ve Alarm İzleme Merkezleri.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Görevleri

Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Özel Güvenlik Görevlileri;

Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Yetkileri; suçüstü halinde herkesin kullanabileceği türden yetkilerdir.

Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorundadır, elle arama yapamaz.

Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ve sosyal etkinliklerde kimlik sorabilir.

Görev alanında meydana gelen adli olaylara müdahale eder; gerektiğinde zor kullanır (Medeni Kanun Md.981, Borçlar Kanunu Md.52, TCK Md.24-25, CMK Md.90)

Olay yerini, sanık, tanık ve mağdurları muhafaza eder; genel kolluğun olay yerine intikali ile genel kolluğun emrine girer.

Özel Güvenlik Kimlik Sorgusu

Özel güvenlik sınavını kazananların kimliğinin hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili durum sorgusunu buradan yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgiler için lütfen sayfanın devamını okuyunuz.

 

Özel güvenlik kimlik bilgisi sorgulamak için lütfen tıklayınız

KİMLİK SORGUSU İÇİN TIKLAYIN

Özel Güvenlik işlemleri

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğününde Gerçekleştirilen Tüm İşlemler ile İlgili Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz

  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  • Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavına Katılan Adayların Sınav Sonucu, Yapılan Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları
  • Eğitim Sertifikasını Kaybeden Adayların Yapacağı İşlemler
  • Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesi (KİMLİK KARTI) Almak İsteyen Adayların Yapacağı İşlemler
  • Kaybolan ve Yıpranan Özel Güvenlik Çalışma İzin Belgesi(KİMLİK KARTI) yenileme İşlemleri
  • Şirket ve Kurumların Özel Güvenlik Silah Ruhsatı İşlemleri, Örnek Silah Ruhsatı Formu
  • Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşların Özel Güvenlik Hizmetleri İle İlgili Her Türlü İşlem
  • Kişi Ve Konut Koruması Talebinde Bulunan Şahıslarla İlgili İşlemler
  • Geçici Özel Güvenlik İzni Talepleri İle İlgili Belge, ve Bilgi Formu
  • Özel Güvenlik Hizmeti Sözleşme Ve Personel Bildirimleri

Özel Güvenlik Görevlisinde Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,

14. maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Özel Güvenlik Sınavı Detayları

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.

2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.

3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.

4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.

Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.

5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.

6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.

7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.

8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.

9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.

10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.