Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur. Silahlı eğitim almak için 21 yaşın doldurulması zorunludur ve sağlık raporu devlet hastahanesinden alınması gereklidir. Bu genelgeye göre:

1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi

2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)

3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah senedi

4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.

Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa, kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur. Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.

1 (Bir) Adet diploma fotokopisi (Noter tasdikli), 1 asıl

3 (Üç) Adet nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı, 1 asıl

Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

Sağlık kurulu raporu-Devlet hastahanesinden alınması zorunludur- (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunması gerekmektedir. 1 asıl

Vukuatlı nüfus kayıt örneği(NOT:Yirmibir yaşı bitirmiş olması zorunludur) (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere), 1 asıl

İkametgah ilmühaberi (muhtardan),2 asıl

Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.), 1 asıl

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik eğitimi alabilmek için kurslara kayıt esnasında istenen belgelerde Mayıs 2005 itibari ile Asayiş Daire Başkanlığının yayınladığı genelge ile değişiklikler olmuştur.Bu genelgeye göre:

1-Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi

2-Nüfüs cüzdanının fotokopisi (1adet)

3-Muhtardan alınan 1 adet ikametgah ilmuhaberi

4-Altı adet vesikalık fotoğraf kurslara kayıt için yeterlidir.

Kurslar tamamlandıktan sonra merkezi sınavlara girecek olan kursiyer sınavdan geçer not alırsa,kurs verilen eğitim kurumu tarafından hazırlanacak sertifikayı aşağıdaki belgelerle birlikte dosya halinde illerdeki özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edilmesi zorunludur.Emniyetin yapacağı güvenlik soruşturması olumlu olursa beş yıl geçerli valilik onaylı kimlik kartları verilecektir.

1 Noter tasdikli diploma,1 asıl

3 (Üç) Adet nüfus cüzdan fotokopisi

Adli sicil kaydı,1 asıl

Dört adet vesikalık fotoğraf ( Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içerisinde çelikmiş olacak)

Sağlık kurulu raporu (Psikiyatri, psikopati, nöroloji, göz, KBB, ortopedi kısımlarından olacak) ve raporun karar kısmında “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunması gerekmektedir.(Polikliniklerden alınabilir)1 asıl

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus idaresinden Emniyet Müd. verilmek üzere),1asıl

İkametgah ilmühaberi (muhtardan),1 asıl

Arşiv Araştırma Formu (Resimli, daktilo ile kayıt esnasında doldurulacaktır.),1asıl

Özel Güvenlik Sınavı Detayları

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.

2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.

3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.

4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.

Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.

5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.

6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.

7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.

8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.

9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.

10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Özel Güvenlik Kavramları

Özel Güvenlik Kavramları

Genel Kolluk; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenliktir. Görev alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde görevlidir.

Özel Kolluk; Gümrük Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Kır ve mahalle bekçileri ve Zabıtadır. Sadece kendi bölgelerinde güvenlikten sorumludur.

Özel Güvenlik Görevlileri; Genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla görevlidir.

 

Özel Güvenlik Eğitim Kurumları;

Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylara ve yönetici olmak isteyenlere, müfredat dahilinde eğitim veren ticari kuruluşlardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.

 • Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından kurulabilir,

 • Şube açamazlar, il içi ve il dışı farklı bir adreste faaliyet göstermeleri, ayrı bir faaliyet iznine tabidir,

 • Özel Güvenlik Müfredatı haricinde başka bir konuda eğitim veremezler.

 

Özel Güvenlik Şirketleri;

Valiliklerden Özel Güvenlik izni almış olan kişi, kurum ve kuruluşlara silahlı / silahsız özel güvenlik hizmeti veren ve özel güvenlik görevlilerini istihdam eden ticari tüzel kişiliklerdir. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni için;

 • Şirket hisselerinin nama yazılı olması,

 • Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması,

 • Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

 

Kurucu; Özel Güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketin / eğitim kurumunun / alarm merkezinin sahibi konumundaki gerçek ve/veya tüzel kişidir. Kurucu Olma Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

 • 10/d kapsamındaki suçları işlememiş,

 • Yabancılar için mütekabiliyet şartı.

 • Tüzel Kişi ortaklığı halinde, temsilcisi konumundaki gerçek kişide de bu şartlar aranır.

 

Yönetici; Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olanlar ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan kişilerdir. Yönetici Olma Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

 • 4 yıllık üniversite mezunu,

 • 10/d kapsamındaki suçları işlememiş,

 • Temel Eğitim Sertifikası sahibi.

 

Özel Güvenlik Görevlisi; Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, Silahlı / Silahsız görev yapan kişilerdir. Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

 • Kamu Haklarından Yasaklı olmayan,

 • 10/d kapsamındaki suçları işlememiş,

 • Temel Eğitim Sertifikası sahibi,

 • Silahsızlar için 18 yaşını ikmal etmiş ilköğretim mezunu,

 • Silahlılar için 21 yaşını ikmal etmiş lise mezunu,

 • Yeterli sağlık şartlarına haiz olma.

 

Özel Güvenlik İzni; Özel Güvenlik uygulamasının yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşların, Valiliklerden “Özel Güvenlik İzni” alması zorunludur. Bu uygulamaya tabi olmak ve çıkmak; kişi, kurum ve kuruluşların kendi istek ve taleplerine bağlıdır. Müracaatta;

 • Özel güvenlik hizmetinin silahlı / silahsız,

 • Kaç özel güvenlik görevlisi tarafından,

 • Bünyesinde istihdam etmek ve / veya hizmet alımı şeklinde,

 • Başkaca fiziki güvenlik tedbirlerinin olup olmayacağı,

 • Talebin haklı ve hukuki gerekçeleri, belirtilir.
   

İl Özel Güvenlik Komisyonu; Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, “Özel Güvenlik İzni” verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için Başvuran Kişi ya da kuruluşun temsilcisinden oluşur. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları Valinin onayına sunulur. Komisyon;

 • Koruma ve Güvenlik Hizmetini Yerine Getirecek Personeli,

 • Bulundurulabilecek veya Taşınabilecek Silah ve Teçhizatın Azamî Miktarını ve Niteliğini,

 • Gerekli Hallerde Diğer Fizikî ve Aletli Güvenlik Tedbirlerini, belirlemeye Yetkilidir.